วันนี้ jeenthai จะมาแปลเพลงจีน 等你下課 Waiting For You 周杰倫 Jay Chou บทความที่แล้วสอนคำศัพท์ภาษาจีน : โรคภัยไข้เจ็บ 病 ไปเป็นยังไงกันบ้างครับคำศัพท์ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดใช่มั้ยล่ะครับแค่ต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเอง

 

แปลเพลงจีน 等你下課 Waiting For You 周杰倫 Jay Chou

词曲 :周杰倫 Jay Chou

 

你住的巷子里 我租了一间公寓

หนี่จู้เตอ เซียงจึหลี หว่อจูเลอ อี้เจียน กงหยู่

Nǐ zhù de xiàngzi lǐ wǒ zūle yī jiàn gōngyù

เธอ อาศัยบ้านที่อยู่ข้างในซอยแห่งนี้ ฉันก็เช่าบ้านอยู่ในซอยนั้น

Along the alley where you stayed,
I rented a place there

 

 

为了想与你不期而遇

เว้ยเลอเซียงหยู่ หนี่ปู้ชี่ เอ้อร์หยู

Wèile xiǎng yǔ nǐ bù qī ér yù

ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอเธอด้วยความบังเอิญสักครั้ง

All I wished was to bump into you one day

 

 

高中三年 我为什么 为什么不好好读书

เกาจงซานเหนียน หว่อเว้ยเซินเมอ เว้ยเซินเมอ ปู๋ห่าวห้าวตู๋ชู

Gāo zhòng sān nián wǒ wèishéme wèishéme bù hǎo hǎo dúshū

3ปีตอนมัธยมปลาย ทำไมฉันถึงไม่ตั้งใจเรียนให้เต็มที่

Three years in high school,
Why didn’t I,
Why didn’t I study harder?

 

 

没考上跟你一样的大学

เหม่ยเข่าซั้งเกินหนี อี๋ยั่งเตอ ต้าเสวีย
Méi kǎo shàng gēn nǐ yīyàng de dàxué

จะได้สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเธอ

And get into the same university as you?

 

 

 

我找了份工作 离你宿舍很近

หว่อจ่าวเลอเฟินกงจั่ว หลีหนีสู้เช่อเหิ่นจิ๋น
Wǒ zhǎole fèn gōngzuò lí nǐ sùshè hěn jìn

ตอนนี้ฉันมีงานทำแล้ว สถานที่ทำงานของฉันอยู่ใกล้ๆกันกับสถานที่ที่เธอพักอาศัยอยู่

I found a job,
Closer to where you stayed

 

 

 

当我开始学会做蛋饼 才发现你不吃早餐

ตังหว่อ ไคฉื่อเสวียฮุ้ย จั่วต้านปิ่ง ฉายฟาเซี้ยน หนี่ ปู้ชือ จ่าวชาน
Dāng wǒ kāishǐ xuéhuì zuò dàn bǐng cái fāxiàn nǐ bù chī zǎocān

หลังจากนั้นฉันก็หัดทำแพนเค้กห่อไข่ แต่ฉันก็ได้รู้ว่าเธอไม่กินอาหารเช้าเลย

Only after I had learnt how to make egg pancake rolls,
Then I realised that you don’t eat breakfast

 

 

喔 你又擦肩而过

ว๋อ หนีโย่วชาเจียน เอ้อร์กั้ว
Ō nǐ yòu cā jiān érguò

เธอเดินผ่านฉันไปอีกครั้งหนึ่ง

Oh you’ve walked past me again

 

 

 

你耳机听什么 能不能告诉我

หนี่เอ่อร์จีทิงเซอเมอ เหนิงปู้เหนิง เก้าสู้หวอ
Nǐ ěrjī tīng shénme néng bùnéng gàosù wǒ

ภายใต้หูฟังคู่นั้นเธอฟังอะไรอยู่ เธอบอกฉันได้ไหม

Through your earphones,
What were you listening to?
Could you tell me?

 

躺在你学校的操场看星空

ทั่งจ้ายหนี่ เสวียเสี้ยวเตอ เชาฉ่างคั่น ซิงคง
Tǎng zài nǐ xuéxiào de cāochǎng kàn xīngkōng

ฉันนอนทอดตัวอยู่ในสนามหญ้าของโรงเรียนเธอ มองไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว

Lying on your school field,
Staring at the starry sky

 

 

 

教室里的灯 还亮着你没走

เจี้ยวซื่อหลี เต้อเตง ไหเลี่ยงเจ่อ หนีเหมยโจ่ว
Jiàoshì lǐ de dēng hái liàngzhe nǐ méi zǒu

ดวงไฟในห้องเรียนของเธอยังคงมีแสงสว่าง เธอยังคงอยู่ข้างในห้องเรียนนั่น

Your classroom’s light remained lit,
You hadn’t left

 

 

 

记得我写给你的情书

จี้เต๋อ หว๋อเสี่ยเก่ยหนี่เตอชิงชู
Jìdé wǒ xiě gěi nǐ de qíngshū

จดหมายรักที่ฉันเคยเขียนถึงเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของฉัน

Remembering the love letters that I’ve written

 

 

 

都什么年代了 到现在我还在写着

โตวเซินเมอเหนียนไต้เลอ เต้าเซี้ยนจ้ายหว่อไหจ้ายเสี่ยเจ่อ
Dōu shénme niándàile dào xiànzài wǒ hái zài xiězhe

ตอนนี้เข้าสู่ปีอะไรแล้ว ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันยังคงเขียนจดหมายรักเหล่านั้นอยู่อีก

What year is it now?
I can’t believe I’m still writing them

 

 

 

总有一天 总有一年 会发现

จ๋งโหย่วอี้เทียน จ๋งโหย่วอี้เหนียน ฮุ้ยฟาเซี้ยน
Zǒng yǒuyītiān zǒng yǒu yī nián huì fāxiàn

คงจะมีสักวัน คงจะมีสักปี เวลาที่เธอจะได้รับรู้

There will be a day,
There will be a year,
When you will realize

 

 

 

有人默默的陪在你的身边

โหย่วเหรินโม๋ โม๋เตอเผยจ้าย หนีเตอ~ เซินเปียน
Yǒurén mòmò de péi zài nǐ de shēnbiān

ว่า..มีใครบางคนที่อยู่เคียงข้างเธออย่างเงียบๆ

Someone is quietly staying right by your side

 

 

 

也许我不该在你的世界

เหย่ฉู่~ หว่อปู้ไกจ้าย หนี่เตอซื่อเจี้ย
Yěxǔ wǒ bù gāi zài nǐ de shìjiè

บางที ฉันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโลกของเธอ

Maybe I don’t belong to your world

 

 

 

当你收到情书 也代表我已经走远

ตังหนี่โซ่วเต้าชิงชู เหย่ไต้เปี่ยว อี่จิงโจ่วหยวน
Dāng nǐ shōu dào qíngshū yě dàibiǎo wǒ yǐjīng zǒu yuǎn

เมื่อเธอได้รับจดหมายเหล่านั้นแล้ว นั่นหมายถึงฉันได้จากเธอไปแล้ว

When you receive those letters,
That would mean that I have left a long while ago

 

 

 

学校旁的广场 我在这等钟声响

เสวียเสี้ยวผัง เตอกว่างฉาง หว่อจ้ายเจ้อ เติ่งจงเชสเสี่ยง
Xuéxiào páng de guǎngchǎng wǒ zài zhè děng zhōng shēngxiǎng

ณ ลานกว้างข้างโรงเรียนของเธอ ฉันรอเสียงระฆังเลิกเรียนของโรงเรียนเธอดังขึ้น

At the square beside your school,
I waited for the school bell to ring

 

 

 

等你下课一起走好吗

เติงหนีเสี่ย~ อี่ฉี่โจ่วห่าวม้า
Děng nǐ xiàkè yīqǐ zǒu hǎo ma

รอเธอเพื่อที่จะเดินกลับบ้านด้วยกัน ได้ไหม???

Waiting for you to walk home together,
Can I?

 

 

 

弹著琴 唱你爱的歌 暗恋一点都不痛苦

ท่านเจอชิน ชั่งหนีเตอเกอเก้อ อั้นเหลี่ยนหลี โตวปู๋ท่งขู่
Tànzhe qín chàng nǐ ài de gē ànliàn yīdiǎn dōu bù tòngkǔ

ฉันเล่นกีต้าร์และร้องเพลงโปรดคลอเสียงกีต้าร์ คงไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากในการที่เธอจะพูดชมฉันสักนิด

Playing the guitar,
And singing your favourite song,
Secret admiration is not a form of hardship

 

 

 

痛苦的是你根本没看我

ท่งขู่ บูเตอเซิน หนีเกินเปิ่นเหม่ยคั่นหว่อ
Tòngkǔ de shì nǐ gēnběn méi kàn wǒ

สิ่งที่ฆ่าฉันได้คือการที่เธอไม่เคยแม้แต่จะมองมาที่ฉัน

What kills me is that you didn’t even look at me

 

 

 

我唱这么走心 却走不进你心里

หว่อชั่งเจ้อเมอ ซินหลี่ โจ่วปู๋จิ้น หนี่ซินหลี่
Wǒ chàng zhème zǒu xīn què zǒu bù jìn nǐ xīnlǐ

ฉันร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจของฉัน แต่..ฉันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอได้เลย

I sang with my heart,
But I just couldn’t get into your heart

 

 

 

在人来人往找寻着你 守护着你不求结局

จ้ายเหรินกว๋างเจ่า ชุ่นเจิ่นหนี่ โซ่วหู้เจิ่นหนี่ ปู๋จิ้วจู่จู
Zài rén lái rén wǎng zhǎoxúnzhe nǐ shǒuhùzhe nǐ bù qiú jiéjú

การค้นหาเธอในท่ามกลางฝูงชนที่หนาแน่น เพียงเพื่อที่จะปกป้องเธอในช่วงเวลานั้นโดยไม่เคยคาดหวังสิ่งใดๆเป็นการตอบแทน

Searching for you among the crowds,
Guarding you all this while,
And expecting nothing in return

 

 

喔 你又擦肩而过

ว๋อ หนีโย่วชาเจียน เอ้อร์กั้ว

Ō nǐ yòu cā jiān érguò

แล้ว..เธอก็เดินผ่านฉันไปอีกครั้ง

Oh you’ve walked past me again

 

 

我唱告白气球 终于你回了头

หว่อชั่งเก้าป๋ายชี่ชิว จงหยูหนีฮุยเลอโถว
Wǒ chàng gàobái qìqiú zhōngyú nǐ huíle tóu

ในที่สุด เธอก็หันกลับมาเมื่อฉันร้องเพลง “Love Confession”

You finally turned back when I sang “Love Confession”

 

 

躺在你学校的操场看星空

ทั่งจ้ายหนี่ เสวียเสี้ยวเตอ เชาฉ่างคั่น ซิงคง

Tǎng zài nǐ xuéxiào de cāochǎng kàn xīngkōng

ฉันนอนทอดตัวอยู่ในสนามหญ้าของโรงเรียนเธอ มองไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว

Lying on your school field,
Staring at the starry sky

 

 

教室里的灯 还亮着你没走

เจี้ยวซื่อหลี เต้อเตง ไหเลี่ยงเจ่อ หนีเหมยโจ่ว

Jiàoshì lǐ de dēng hái liàngzhe nǐ méi zǒu

ดวงไฟในห้องเรียนของเธอยังคงมีแสงสว่าง เธอยังคงอยู่ข้างในห้องเรียนนั่น

Your classroom’s light remained lit,
You hadn’t left

 

 

记得我写给你的情书

จี้เต๋อ หว๋อเสี่ยเก่ยหนี่เตอชิงชู

Jìdé wǒ xiě gěi nǐ de qíngshū

จดหมายรักที่ฉันเคยเขียนถึงเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของฉัน

Remembering the love letters that I’ve written

 

 

都什么年代了 到现在我还在写着

โตวเซินเมอเหนียนไต้เลอ เต้าเซี้ยนจ้ายหว่อไหจ้ายเสี่ยเจ่อ

Dōu shénme niándàile dào xiànzài wǒ hái zài xiězhe
ตอนนี้เข้าสู่ปีอะไรแล้ว ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันยังคงเขียนจดหมายรักเหล่านั้นอยู่อีก

What year is it now?
I can’t believe I’m still writing them

 

 

总有一天 总有一年 会发现

จ๋งโหย่วอี้เทียน จ๋งโหย่วอี้เหนียน ฮุ้ยฟาเซี้ยน

Zǒng yǒuyītiān zǒng yǒu yī nián huì fāxiàn

คงจะมีสักวัน คงจะมีสักปี เวลาที่เธอจะได้รับรู้

There will be a day,
There will be a year,
When you will realize

 

 

有人默默的陪在你的身边

โหย่วเหรินโม๋ โม๋เตอเผยจ้าย หนีเตอ~ เซินเปียน

Yǒurén mòmò de péi zài nǐ de shēnbiān

ว่า..มีใครบางคนที่อยู่เคียงข้างเธออย่างเงียบๆ

Someone is quietly staying right by your side

 

 

也许我不该在你的世界

เหย่ชู่ หว่อปู้ไกจ้าย หนี่เตอซื่อเจี้ย
Yěxǔ wǒ bù gāi zài nǐ de shìjiè

บางทีฉันอาจจะไม่ควรอยู่ในโลกของเธอ

Maybe I don’t belong to your world

 

 

当你收到情书 也代表我已经走远

ตังหนีโซ่วเต้าชิงชู เหย่ไต้เปี่ยวหว๋ออี่จิงโจ่วหยวน
Dāng nǐ shōu dào qíngshū yě dàibiǎo wǒ yǐjīng zǒu yuǎn

บางที ฉัยอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโลกของเธอ

When you receive those letters,
That will mean that I have left a long while ago…

 

แปลเพลงจีนนี้เป็นบทความแรกเลยนะเนี่ย ถ้าผมแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ กำลังฝึกแปลเพลงจีนอยู่ 555+ 666

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here