ชนิดคำในภาษาจีน

วันนี้ jeenthai จะมาสอนชนิดคำในภาษาจีน 汉语词类简称表 Chinese word abbreviations [ Hànyǔ cílèi jiǎnchēng biǎo ] ฮั่นหยู่ ฉือเล่ย เจี่ยนเฉิง เปี่ยว มาดูกันว่าคำนาม [ 名词 ] ในภาษาจีนเรียกว่าอะไร บทความที่แล้ว
คำศัพท์ภาษาจีน : วิธีการนับเลขแบบจีน & สัญญาณมือแบบจีน 数数 shǔshù เป็นยังไงกันบ้างครับกับสัญญาณมือแบบจีนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเคยเรียนกันมั้ย ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนก็ไม่เป็นไรครับ ไม่แน่อาจจะได้ใช้ซักวัน 555+

 

ชนิดคำในภาษาจีน 汉语词类简称表 Chinese Word Abbreviations

 

名词 () [ Míngcí หมิงฉือ ] คำนาม Noun

 

 

动词 ([ Dòngcí ต้งฉือ ] คำกริยา Verb

 

 

形容词 (形) [ Xíngróngcí สิงหลงฉือ ]
คำคุณศัพท์ Adjective

 

 

代词 (代) [ Dàicí ไต้ฉือ ] คำสรรพนาม Pronoun

 

 

数词 (数) [ Shù cí ชู้ฉือ ] คำจำนวนนับ Numeral

 

 

量词 (量) [ Liàngcí เลี่ยงฉือ ] คำลักษณนาม Quantifier

 

 

连词 (连) [ Liáncí เหลียนฉือ ] คำสันธาน Conjunction

 

 

副词 (副) [ Fùcí ฟู้ฉือ ] คำกริยาวิเศษณ์ Adverb

 

 

介词 (介) [ Jiècí เจี้ยฉือ ] คำบุพบท Preposition

 

 

助词 (助) [ Zhùcí จู้ฉือ ] คำช่วย Particle

 

 

叹词 (叹) [ Tàn cí ท่านฉือ ] คำอุทาน Interjection

 

 

象声词 (象) [ Xiàngshēngcí เซี่ยงเซิงฉือ ]
คำเลียนเสียงธรรมชาติ Onomatopoeia

 

 

成语 (成) [ Chéngyǔ เฉิงหยู่ ] คำสุภาษิต Idiom

 

 

 

หวังว่าบทความชนิดคำในภาษาจีน 汉语词类简称表 Chinese Word Abbreviations

[ Hànyǔ cílèi jiǎnchēng biǎo ] ฮั่นหยู่ ฉือเล่ย เจี่ยนเฉิง เปี่ยว

จะเป็นประโยชน์นะครับ บทความหน้าจะเป็นอะไรน้ามารอลุ้นกันดีกว่า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here