คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

บทความในวันนี้ jeenthai จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีน : เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品 บทความที่แล้วสอน คำศัพท์ภาษาจีน : สงกรานต์ 泼水节 Songkran Festival เป็นยังไงกันบ้างครับ กับเทศกาลสงกรานต์ขอให้เพื่อนๆสนุกกับวันสงกรานต์นี้และอย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะครับ

คำศัพท์ภาษาจีนในวันนี้ เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品 มาจำคำศัพท์ภาษาจีนกันวันละนิดวันละหน่อย แน่นอนว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนต้องเคยใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน แต่รู้หรือเปล่าว่าของที่เราใช้อยู่ทุกวันในภาษาจีนเรียกว่าอะไร

 

คำศัพท์ภาษาจีน : เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

铅笔 [qiānbǐ เชียนปี่] ดินสอ

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

荧光笔

[yíngguāng bǐ หยิงกวงปี่] 

ปากกาไฮไลท์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

自动铅笔

[Zìdòng qiānbǐ จื้อต้งเชียนปี่]

ดินสอกด

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

圆珠笔

[yuánzhūbǐ หยวนจูปี่]

ปากกาลูกลื่น

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

水笔

[shuǐbǐ สุ่ยปี่]

ปากกาหมึกซึม

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

[bǐ ปี่]

ปากกา

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

涂改液

[ túgǎi yè ถูก่ายเย้ ]

น้ำยาลบคำผิด , ลิควิด

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

卷笔刀

[ Juàn bǐ dāo เจี้ยนปี่เตา ]

กบเหลาดินสอ

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

橡皮

[ Xiàngpí เซี้ยงผี ]

ยางลบ

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

白板 [ báibǎn ไป๋ป่าน ] ไวท์บอร์ด

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

白板笔

[ Báibǎn bǐ ไป๋ป่านปี่ ]

ปากกาไวท์บอร์ด

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

计算器

[ jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่ ]

เครื่องคิดเลข

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

美工刀

[ Měigōngdāo เหม่ยกงเตา ]

มีดคัตเตอร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

尺子

[ chǐzi ฉื่อจือ ]

ไม้บรรทัด

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

剪刀

[ jiǎndāo เจี่ยนเตา ]

กรรไกร

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

电脑  [diànnǎo เตี้ยนหน่าว ] คอมพิวเตอร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

笔记本 [ bǐjìběn ปี่จี้เปิ่น ] โน้ตบุ๊ค

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

打印机 [ dǎyìnjī ต่ายิ้นจี ] เครื่องปริ้น

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

复印机 [ fùyìnjī ฟู้ยิ้นจี ] เครื่องถ่ายเอกสาร

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

传真 [ chuánzhēn ฉวนเจิน ] แฟกซ์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

电话 [ diànhuà เตี้ยนฮั่ว ] โทรศัพท์

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

订书机 [ dìng shū jī ติ้งชูจี ] แม็กเย็บกระดาษ

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

订书针 [ dìng shū zhēn ติ้งชูเจิน ] ลูกแม็ก

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

长尾夹 [ chángwěi jiā ฉางเหว่ยเจีย ]

คลิปหนีบกระดาษ

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

切割垫 [ qiēgē diàn เชียเกอเตี้ยน ]

แผ่นรองตัดกระดาษ

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

透明胶带 [ tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้ ]

เทปใส

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

文件柜 [ wénjiàn guì  เหวินเจี้ยนกุ้ย ]

ตู้เอกสาร

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

文件栏  [ wénjiàn lán  เหวินเจี้ยนหลาน ]

กล่องตัดใส่เอกสาร

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

文件盘 [ wénjiàn pán เหวินเจี้ยนผาน ]

ชั้นใส่เอกสาร

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

装订夹 [ zhuāngdìng jiā   จวงติ้งเจีย ]

ลิ้นแฟ้ม

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

档案夹 [ dǎng’àn jiā  ต่างอ้านเจีย ] แฟ้มห่วง

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

文件夹 [ wénjiàn jiā  เหวินเจี้ยนเจีย ]

แฟ้มเอกสาร

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

文件袋 [ wénjiàn dài  เหวินเจี้ยนไต้ ]

ซองใส่เอกสาร

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

信封  [ xìnfēng ซิ่นเฟิง ]  ซองจดหมาย

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

日历 [ rìlì  รื่อลี่ ] ปฏิทิน

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

打孔机  [ dǎ kǒng jī ต๋าโข่งจี]  ตัวเจาะรู

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

装订机 [ zhuāngdìng jī     จวงติ้งจี ]

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

塑封机  [ sùfēng jī  ซู่เฟิงจี ] เครื่องเคลือบ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

双面胶 [ shuāng miàn jiāo ซวงเมี้ยนเจียว ]

เทปกาวสองหน้า

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

液体胶  [ yètǐ jiāo เย้ถี่เจียว ] กาวน้ำ

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

固体胶 [ gùtǐ jiāo  กู๋ถี่เจียว ] กาวแท่ง

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใช้สํานักงาน Office Supplies 办公用品

手写板 [ Shǒuxiěbǎn โซ่วเฉี่ยป่าน ] 

เมาส์ปากกา

 

Photo Credit : https://guru.sanook.com ; www.goodchoiz.com ; www.excelshanghai.com ; www.nipic.com ; find.ruten.com.tw , www.jd.com/chanpin/977387.html ; www.sourceoneinc.com ; www.lihuago.com/product.phppid_for_show=3892&category_sn=621 ; www.yyboard.com ; www.cnitie.com/cat/cat_227.html ; https://detail.1688.com/offer/538206217827.html ; rika.hibarn.com ; www.360docs.net/doc/info-b69b4685cc22bcd126ff0c7e.html ; http://90sheji.com/sucai/16441589.html ; www.tutorialspoint.com ; www.pc841.com/skill/78417_all.html ; www.digikala.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here