คำศัพท์ภาษาจีน : ศาสนา 宗教

วันนี้ jeenthai สอนคำศัพท์ภาษาจีน : ศาสนา 宗教 บทความที่แล้วรีวิวเกมส์ lok ลีคออฟคิง League of King 东皇太一 ตงหวงไท่อี Dong huang taiyi – King of Glory คำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน : ศาสนา 宗教

งั้นมาเเริ่มกันเลยดีกว่าคำศัพท์ภาษาจีน : ศาสนา 宗教

คำศัพท์ภาษาจีน : ศาสนา 宗教

 

基督教 [Jīdūjiào จีตูเจี้ยว] ศาสนาคริสต์

 

伊斯兰教 [Yīsīlán jiào อีซือหลานเจี้ยว] ศาสนาอิสลาม

 

印度教 [Yìndùjiào ยิ้นตู้เจี้ยว] ศาสนาฮินดู

 

佛教 [Fójiào โฟ๋เจี้ยว] ศาสนาพุทธ

 

道教 [Dàojiào เต้าเจี้ยว] ลัทธิเต๋า

 

锡克教 [xī kè jiào ซีเค้อเจี้ยว] ศาสนาซิกข์

 

犹太教 [Yóutàijiào โหยวไท่เจี้ยว] ศาสนายิว

 

巴哈伊信仰 [Bā hā yī xìnyǎng บาฮาอีซิ้นหย่าง] ศาสนาบาไฮ

 

耆那教 [Qí nà jiào ฉีน่าเจี้ยว] ศาสนาเชน

 

儒教 [Rújiào หลูเจี้ยว] ลัทธิขงจื๊อ

 

神道教 [Shén dàojiào เสินเต้าเจี้ยว] ชินโต

 

高台教 [Gāotái jiào เกาถายเจี้ยว] ศาสนาเกาได๋

 

天道教 [Tiān dàojiào เทียนเต้าเจี้ยว] ลัทธิช็อนโด

 

一貫道 [Yīguàndào อีก้วนเต้า] ลัทธิอนุตตรธรรม

 

非洲传统宗教 [Fēizhōu chuántǒng zōngjiào เฟยโจวฉวนถ่งจงเจี้ยว] ศาสนาแอฟริกา

 

美洲传统宗教 [Měizhōu chuántǒng zōngjiào เหม่ยโจวฉวนถ่งจงเจี้ยว] ศาสนาอเมริกา

 

เป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์ภาษาจีน : ศาสนา 宗教  หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เรียนภาษาจีนกันอยู่นะครับ ครั้งหน้าจะเป็นบทความอะไรน้าไว้ติดตามกันนะครับ ขอบคุณครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here