Home Tags HSK1

Tag: HSK1

คำศัพท์ HSK1 过

คำศัพท์ HSK1 : 过 เคย

สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคน กลับมาพบกับจีนไทยอีกเช่นเคย วันนี้แอดจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 กับคำว่า guò 过 แปลว่า เคย งั้นเรามาดูรูปประโยคกันดีเลย
几 แต่งประโยค

คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 几 Jǐ กี่ มาแต่งประโยคกันเถอะ ว่าใช้อย่างไร   คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่   几 Jǐ กี่ 几 คำนี้แปลว่า กี่ ใช้ถามจำนวนหรือช่วงเวลา 你几点起床? Nǐ jǐ diǎn qǐchuáng คุณตื่นกี่โมง     今天是星期几? Jīntiān shì xīngqí jǐ วันนี้วันที่เท่าไหร่     我们班有几个人? Wǒmen bān yǒu jǐ gèrén ห้องพวกเรามีกี่คน     现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle ตอนนี้กี่โมงแล้ว   你的生日是几月几号? Nǐ de shēngrì shì...
คำศัพท์ HSK1 还是 หรือ

คำศัพท์ HSK1 : 还是 หรือ

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 还是 คำศัพท์ตัวนี้เราจะมาดูคำว่า หรือ กันก่อนดีกว่า   คำศัพท์ HSK1 : 还是 หรือ   还是 Háishì หรือ ประโยคนี้ใช้เป็นประโยคคำถาม ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   你要吃米饭还是面条? Nǐ yào chī mǐfàn háishì miàntiáo คุณอยากกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว     你想喝咖啡还是喝茶? Nǐ xiǎng hē kāfēi háishì hē chá คุณอยากดื่มกาแฟหรือชา   你喜欢喝咖啡还是喝茶? Nǐ xǐhuān hē kāfēi háishì hē chá คุณชอบดื่มกาแฟหรือชา       你要去北京还是去上海? Nǐ...
คำศัพท์ HSK1 听 ฟัง

คำศัพท์ HSK1 : 听 ฟัง

สวัสดีครับเพื่อนจีนไทย jeenthai ทุกคน กลับมาพบกับทีมงานจีนไทยอีกแล้ว วันนี้ก็มาเรียนคำศัพท์ HSK1 กันต่อเป็นคำว่า 听 Tīng ฟัง   คำศัพท์ HSK1 : 听 ฟัง   你听到吗? Nǐ tīng dào ma คุณได้ยินไหม       你听懂吗? Nǐ tīng dǒng ma คุณฟังเข้าใจไหม       我听不懂 Wǒ tīng bù dǒng ฉันฟังไม่เข้าใจ     我喜欢听音乐 Wǒ xǐhuān tīng yīnyuè ฉันชอบฟังเพลง     你喜欢听什么音乐 Nǐ xǐhuān tīng shénme yīnyuè คุณชอบฟังเพลงอะไร
คำศัพท์ HSK1 再见 แล้วพบกันใหม่

คำศัพท์ HSK1 : 再见 แล้วพบกันใหม่

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน กลับมาพบกับคำศัพท์ HSK1 คำว่า 再见 Zàijiàn แล้วพบกันใหม่ สำหรับคนที่พึ่งเรียนต้องเคยเจอกับคำศัพท์คำนี้แน่นอน   คำศัพท์ HSK1 : 再见 แล้วพบกันใหม่     A : 老师 ,再见 Lǎoshī, zàijiàn แล้วพบกันใหม่ครับครู     B: 再见 zàijiàn แล้วพบกันใหม่   หวังว่าบทความ HSK1 จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน jeenthai จีนไทยด้วยครับ jeenthaistory
คำศัพท์ HSK1 吃 กิน

คำศัพท์ HSK1 : 吃 กิน

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจีนไทย jeenthai ทุกคนกลับมาพบกับคำศัพท์ HSK1 กันต่อเลย วันนี้มาเรียนคำว่า 吃 Chī กิน ตัวอย่างประโยคภาษาจีน   คำศัพท์ HSK1 : 吃 กิน   你吃饭了吗? Nǐ chīfànle ma คุณกินข้าวหรือยัง     你吃饭了没? Nǐ chīfànle méi คุณกินข้าวหรือยัง     你吃饭了没有? Nǐ chīfànle méiyǒu คุณกินข้าวหรือยัง     我想吃苹果。 Wǒ xiǎng chī píngguǒ ฉันอยากกินแอปเปิ้ล     你在哪儿吃饭? Nǐ zài nǎ'er chīfàn คุณกินข้าวที่ไหน     我们一起去吃饭吧。 Wǒmen yīqǐ qù chīfàn ba พวกเราไปกินข้าวด้วยกันเถอะ     你喜欢吃什么? Nǐ xǐhuān chī shénme คุณชอบกินอะไร   ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลท์กดแชร์ด้วยครับ jeenthaistory
HSK1 杯子 แก้ว

คำศัพท์ HSK 1 : 杯子 แก้ว

สวัสดีครับเพื่อน jeenthai ทุกคนมาเรียนคำศัพท์พื้นฐาน HSK1 คำศัพท์ในวันนี้คือ 杯子 แก้ว , ถ้วย มาดูประโยคในภาษาจีนกันเลย   คำศัพท์ HSK1 : 杯子 แก้ว   桌子上有一个杯子。 Zhuōzi shàng yǒu yīgè bēizi บนโต๊ะมีแก้วอยู่ 1 ใบ       那个杯子是谁的? Nàgè bēizi shì shéi de น้ำแก้วนั้นของใคร       这是杯子。 Zhè shì bēizi นี่คือแก้วน้ำ       那个杯子是我的。 Nàgè bēizi shì wǒ de น้ำแก้วนั้นของฉัน     这个杯子多少钱? Zhège...

Most popular