Home Tags 爱好

Tag: 爱好

งานอดิเรก ภาษาจีน

คำศัพท์ HSK 1 : 爱好 งานอดิเรก

สวัสดีครับเพื่อน jeenthai ทุกคนกลับมาพบกับแอดบีอีกเช่นเคย วันนี้แอดบีจะมาสอนคำศัพท์ HSK 1 ตัวที่ 2 กัน คำว่า 爱好 งานอดิเรกนั่นเองคำศัพท์ภาษาจีนจำวันละนิดถ้าเราอ่านทุกวันฝึกแต่งประโยคก็จะค่อยเก่งขึ้น อย่าพึ่งรีบร้อนนะครับ สู้สู้ไปพร้อมกันน้า   คำศัพท์ HSK 1 : 爱好 งานอดิเรก   爱好 Àihào งานอดิเรก   你的爱好是什么? Nǐ de àihào shì shénme? งานอดิเรกของคุณคืออะไร   你有什么爱好? Nǐ yǒu shé me àihào? งานอดิเรกของคุณคืออะไร   我的爱好是看电影。 Wǒ de àihào shì kàn...

Most popular