Home Tags 杯子

Tag: 杯子

HSK1 杯子 แก้ว

คำศัพท์ HSK 1 : 杯子 แก้ว

สวัสดีครับเพื่อน jeenthai ทุกคนมาเรียนคำศัพท์พื้นฐาน HSK1 คำศัพท์ในวันนี้คือ 杯子 แก้ว , ถ้วย มาดูประโยคในภาษาจีนกันเลย   คำศัพท์ HSK1 : 杯子 แก้ว   桌子上有一个杯子。 Zhuōzi shàng yǒu yīgè bēizi บนโต๊ะมีแก้วอยู่ 1 ใบ       那个杯子是谁的? Nàgè bēizi shì shéi de น้ำแก้วนั้นของใคร       这是杯子。 Zhè shì bēizi นี่คือแก้วน้ำ       那个杯子是我的。 Nàgè bēizi shì wǒ de น้ำแก้วนั้นของฉัน     这个杯子多少钱? Zhège...

Most popular