Home Tags

Tag: 几

几 แต่งประโยค

คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 几 Jǐ กี่ มาแต่งประโยคกันเถอะ ว่าใช้อย่างไร   คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่   几 Jǐ กี่ 几 คำนี้แปลว่า กี่ ใช้ถามจำนวนหรือช่วงเวลา 你几点起床? Nǐ jǐ diǎn qǐchuáng คุณตื่นกี่โมง     今天是星期几? Jīntiān shì xīngqí jǐ วันนี้วันที่เท่าไหร่     我们班有几个人? Wǒmen bān yǒu jǐ gèrén ห้องพวกเรามีกี่คน     现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle ตอนนี้กี่โมงแล้ว   你的生日是几月几号? Nǐ de shēngrì shì...

Most popular