หน้าแรก แท็ก เสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

แท็ก: เสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน 声调 Shēngdiào เซิงเตี้ยว Tone

วันนี้ jeenthai จะมาสอนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน 声调 Shēngdiào เซิงเตี้ยว Tone เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมด 4 เสียง วรรณยุกต์แบบจีนกับวรรณยุกต์ไทยก็คล้ายๆกัน บทความที่แล้ว พินอิน Pīnyīn 拼音 เสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาจีน พินอินนั้นสำคัญมากในการเรียนภาษาจีน

Most popular