Home Tags คำศัพท์ HSK1

Tag: คำศัพท์ HSK1

คำศัพท์ HSK1 爱 รัก

คำศัพท์ HSK1 : 爱 รัก

สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคน กลับมาพบกับจีนไทยอีกเช่นเคย วันนี้แอดจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 กับคำว่า 爱 Ài แปลว่า รัก , ชอบ เพื่อนหลายๆคนคงเคยเห็นคำนี้กันบ่อยๆแน่นอน 我爱你 Wǒ ài nǐ ผมรักคุณ งั้นเรามาดูรูปประโยคกันดีเลย
คำศัพท์ HSK1 过

คำศัพท์ HSK1 : 过 เคย

สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคน กลับมาพบกับจีนไทยอีกเช่นเคย วันนี้แอดจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 กับคำว่า guò 过 แปลว่า เคย งั้นเรามาดูรูปประโยคกันดีเลย
几 แต่งประโยค

คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 几 Jǐ กี่ มาแต่งประโยคกันเถอะ ว่าใช้อย่างไร   คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่   几 Jǐ กี่ 几 คำนี้แปลว่า กี่ ใช้ถามจำนวนหรือช่วงเวลา 你几点起床? Nǐ jǐ diǎn qǐchuáng คุณตื่นกี่โมง     今天是星期几? Jīntiān shì xīngqí jǐ วันนี้วันที่เท่าไหร่     我们班有几个人? Wǒmen bān yǒu jǐ gèrén ห้องพวกเรามีกี่คน     现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle ตอนนี้กี่โมงแล้ว   你的生日是几月几号? Nǐ de shēngrì shì...
คำศัพท์ HSK1 在 อยู่

คำศัพท์ HSK1 : 在 อยู่

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 在 Zài อยู่ มาฝึกแต่งประโยควันละนิดกัน เป็นการบอกตำแหน่งที่อยู่ ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่ง   คำศัพท์ HSK1 : 在 อยู่   我在北京学习汉语 Wǒ zài běijīng xuéxí hànyǔ ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่ง       我在食堂吃饭 Wǒ zài shítáng chīfàn ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร       你在哪儿? Nǐ zài nǎ'er คุณอยู่ไหน       我在打羽毛球 Wǒ zài dǎ yǔmáoqiú ฉันกำลังตีแบดมินตัน      
คำศัพท์ HSK1 每天 ทุกวัน

คำศัพท์ HSK1 : 每天 ทุกวัน

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 每天 Měitiān ทุกวัน มาฝึกแต่งประโยควันละนิดกัน ทุกวันคุณนอนกี่โมง ทุกวันตอนบ่ายฉันไปตีปิงปอง ให้ลองสร้างประโยคแบบนี้ดูครับ   คำศัพท์ HSK1 : 每天 ทุกวัน 你每天几点睡觉 Nǐ měitiān jǐ diǎn shuìjiào ทุกวันคุณนอนกี่โมง     我每天下午去打乒乓球 Wǒ měitiān xiàwǔ qù dǎ pīngpāng qiú ทุกวันตอนบ่ายฉันไปตีปิงปอง     我每天吃饭完以后常常去图书馆 Wǒ měitiān chīfàn wán yǐhòu chángcháng qù túshū...
昨天 เมื่อวาน

คำศัพท์ HSK1 : 昨天 เมื่อวาน

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 昨天 Zuótiān เมื่อวาน มาฝึกคำศัพท์วันละคำแล้วลองมาแต่งประโยคกันดูนะ อย่างเช่น เมื่อวานไปคุณไปไหนมา เมื่อวานฝนตก ลองคิดคำง่ายๆใกล้ๆตัวก๋ได้ครับ   คำศัพท์ HSK1 : 昨天 เมื่อวาน   昨天你去哪儿了? Zuótiān nǐ qù nǎ'erle เมื่อวานคุณไปไหนมา     昨天我跟朋友一起去吃日本菜 Zuótiān wǒ gēn péngyǒu yīqǐ qù chī rìběn cài เมื่อวานฉันไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อน     昨天下雨了 Zuótiān xià yǔle เมื่อวานฝนตก     昨天没有下雨 Zuótiān méiyǒu xià...
คำศัพท์ HSK1 朋友 เพื่อน

คำศัพท์ HSK1 : 朋友 เพื่อน

สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 朋友 Péngyǒu เพื่อน เป็นคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน   คำศัพท์ HSK1 : 朋友 เพื่อน   朋友 Péngyǒu เพื่อน     你有中国朋友吗? Nǐ yǒu zhòng guó péngyǒu ma คุณมีเพื่อนคนจีนไหม     我的朋友生病了 Wǒ de péngyǒu shēngbìngle เพื่อนของฉันป่วย     他是你的朋友吗? Tā shì nǐ de péngyǒu ma เขาใช่เพื่อนของเธอไหม     他是我的好朋友 Tā shì wǒ de hǎo péngyǒu เขาคือเพื่อนสนิทของฉัน
คำศัพท์ HSK1 怎么 ยังไง , อย่างไร

คำศัพท์ HSK1 : 怎么 ยังไง , อย่างไร

สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคน มาเรียนคำศัพท์ HSK1 วันละคำกันเถอะเป็นคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน วันนี้จะมาสอนคำว่า 怎么 [ Zěnme ] ยังไง , อย่างไร
คำศัพท์ HSK1 半天 ครึ่งวัน

คำศัพท์ HSK1 : 半天 ครึ่งวัน

สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้ว วันนี้มาเรียนคำว่า 半天 Bàntiān ครึ่งวัน ในภาษาจีนกัน คำศัพท์ HSK1 เป็นพื้นฐานสำหรับคนพึ่งเริ่มเรียนเรามาดูรูปประโยคกันเถอะ   คำศัพท์ HSK1 : 半天 ครึ่งวัน 我等你半天了。 Wǒ děng nǐ bàntiānle ฉันรอคุณมาครึ่งวันแล้ว     他半天说不出话来。 Tā bàntiān shuō bu chū huà lái ครึ่งวันแล้วเขายังพูดไม่ได้     我等了半天也没见他来。 Wǒ děngle bàntiān yě méi jiàn tā lái ฉันรอมาครึ่งวันก็ยังไม่เห็นเขามา     我傻等了她半天。 Wǒ shǎ děngle...
冷 ประโยค

คำศัพท์ HSK1 : 冷 เย็น

สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคนมาเรียนภาษาจีนวันละคำไปกับแอดภาษาจีนวันละนิดเรียนไปพร้อมๆกัน คำว่า 冷 Lěng เย็น คำนี้เป็นคำศัพท์ HSK1 มาดูประโยคกันได้เลย   คำศัพท์ HSK1 : 冷 เย็น   我喜欢冷的天气。 Wǒ xǐhuān lěng de tiānqì ฉันชอบอากาศหนาว     今天天气很冷。 Jīntiān tiānqì hěn lěng วันนี้อากาศหนาว

Most popular