หน้าแรก แท็ก คำศัพท์ภาษาจีน : วันอาสาฬหบูชา 三宝佛节

แท็ก: คำศัพท์ภาษาจีน : วันอาสาฬหบูชา 三宝佛节

วันอาสาฬหบูชาภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน : วันอาสาฬหบูชา 三宝佛节

สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว jeenthai ทุกคน ใกล้จะวันอาสาฬหบูชาแล้ว เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 [ 泰历八月十五日 Tài lì bā yuè shíwǔ rì ] เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก

Most popular