Home Tags คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ งานอดิเรก 爱好

Tag: คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ งานอดิเรก 爱好

คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ งานอดิเรก

คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ : งานอดิเรก 爱好

爱好 Àihào งานอดิเรก   你的爱好是什么? Nǐ de àihào shì shénme? งานอดิเรกของคุณคืออะไร   你有什么爱好? Nǐ yǒu shé me àihào? งานอดิเรกของคุณคืออะไร   我的爱好是看电影。 Wǒ de àihào shì kàn diànyǐng งานอดิเรกของฉันคือดูหนัง   我有两个爱好,看书和打乒乓球。 Wǒ yǒu liǎng gè àihào, kànshū hé dǎ pīngpāng qiú งานอดิเรกของฉันมี 2 อย่าง อ่านหนังสือกับตีปิงปอง    

Most popular