เรียนภาษาจีน ผลไม้ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน
 คำศัพท์ภาษาจีนในวันนี้จะมาพูดเรื่อง คำศัพท์ภาษาจีนผลไม้  บทความนี้เป็นบทความแรกถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ เราจะมาเรียนภาษาจีนไปพร้อมๆๆกันนะครับ ถ้าเรายิ่งจำคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นคำศัพท์ภาษาจีน ผลไม้ ผมคิดว่าได้ใช้อยู่แล้วแหละในชีวิตประจำวัน