Home คำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ ผลไม้ภาษาจีน ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน ฝึกภาษาจีน ภาษาจีนง่ายนิดเดียว

คำศัพท์ HSK1 过
สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคน กลับมาพบกับจีนไทยอีกเช่นเคย วันนี้แอดจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 กับคำว่า guò 过 แปลว่า เคย งั้นเรามาดูรูปประโยคกันดีเลย
什么时候 เมื่อไหร่
สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทยทุกคน วันนี้แอดจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 กับคำว่า 什么时候 แปลว่า เมื่อไหร่ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราเจอกันบ่อยๆสำหรับเพื่อนๆที่พึ่งเริ่มเรียนแรกๆ ไปดูรูปประโยคกันเลย   คำศัพท์ HSK1 : 什么时候 เมื่อไหร่   你什么时候来北京? Nǐ shénme shíhòu lái běijīng เมื่อไหร่คุณจะมาปักกิ่ง     你什么时候去? Nǐ shénme shíhòu qù คุณไปเมื่อไหร่   你什么时候回宿舍? Nǐ shénme shíhòu huí sùshè คุณจะกลับหอเมื่อไหร่   你什么时候回来? Nǐ shénme shíhòu huílái เมื่อไหร่คุณจะกลับมา     你什么时候回国? Nǐ shénme shíhòu huíguó คุณจะกลับประเทศเมื่อไหร่
几 แต่งประโยค
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 几 Jǐ กี่ มาแต่งประโยคกันเถอะ ว่าใช้อย่างไร   คำศัพท์ HSK1 : 几 กี่   几 Jǐ กี่ 几 คำนี้แปลว่า กี่ ใช้ถามจำนวนหรือช่วงเวลา 你几点起床? Nǐ jǐ diǎn qǐchuáng คุณตื่นกี่โมง     今天是星期几? Jīntiān shì xīngqí jǐ วันนี้วันที่เท่าไหร่     我们班有几个人? Wǒmen bān yǒu jǐ gèrén ห้องพวกเรามีกี่คน     现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle ตอนนี้กี่โมงแล้ว   你的生日是几月几号? Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào วันเกิดของคุณวันที่เท่าไหร่่
คำศัพท์ HSK1 还是 หรือ
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 还是 คำศัพท์ตัวนี้เราจะมาดูคำว่า หรือ กันก่อนดีกว่า   คำศัพท์ HSK1 : 还是 หรือ   还是 Háishì หรือ ประโยคนี้ใช้เป็นประโยคคำถาม ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   你要吃米饭还是面条? Nǐ yào chī mǐfàn háishì miàntiáo คุณอยากกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว     你想喝咖啡还是喝茶? Nǐ xiǎng hē kāfēi háishì hē chá คุณอยากดื่มกาแฟหรือชา   你喜欢喝咖啡还是喝茶? Nǐ xǐhuān hē kāfēi háishì hē chá คุณชอบดื่มกาแฟหรือชา       你要去北京还是去上海? Nǐ yào qù běijīng háishì qù shànghǎi คุณอยากไปปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้     你今天去还是明天去? Nǐ jīntiān qù háishì míngtiān qù คุณจะไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้
คำศัพท์ HSK1 在 อยู่
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 在 Zài อยู่ มาฝึกแต่งประโยควันละนิดกัน เป็นการบอกตำแหน่งที่อยู่ ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่ง   คำศัพท์ HSK1 : 在 อยู่   我在北京学习汉语 Wǒ zài běijīng xuéxí hànyǔ ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่ง       我在食堂吃饭 Wǒ zài shítáng chīfàn ฉันกินข้าวที่โรงอาหาร       你在哪儿? Nǐ zài nǎ'er คุณอยู่ไหน       我在打羽毛球 Wǒ zài dǎ yǔmáoqiú ฉันกำลังตีแบดมินตัน      
คำศัพท์ HSK1 每天 ทุกวัน
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 每天 Měitiān ทุกวัน มาฝึกแต่งประโยควันละนิดกัน ทุกวันคุณนอนกี่โมง ทุกวันตอนบ่ายฉันไปตีปิงปอง ให้ลองสร้างประโยคแบบนี้ดูครับ   คำศัพท์ HSK1 : 每天 ทุกวัน 你每天几点睡觉 Nǐ měitiān jǐ diǎn shuìjiào ทุกวันคุณนอนกี่โมง     我每天下午去打乒乓球 Wǒ měitiān xiàwǔ qù dǎ pīngpāng qiú ทุกวันตอนบ่ายฉันไปตีปิงปอง     我每天吃饭完以后常常去图书馆 Wǒ měitiān chīfàn wán yǐhòu chángcháng qù túshū guǎn ทุกๆวันฉันกินข้าวเสร็จ มักจะไปห้องสมุด   我每天五点起床 Wǒ měitiān wǔ diǎn qǐchuáng ทุกวันฉันตื่นตี5
昨天 เมื่อวาน
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 昨天 Zuótiān เมื่อวาน มาฝึกคำศัพท์วันละคำแล้วลองมาแต่งประโยคกันดูนะ อย่างเช่น เมื่อวานไปคุณไปไหนมา เมื่อวานฝนตก ลองคิดคำง่ายๆใกล้ๆตัวก๋ได้ครับ   คำศัพท์ HSK1 : 昨天 เมื่อวาน   昨天你去哪儿了? Zuótiān nǐ qù nǎ'erle เมื่อวานคุณไปไหนมา     昨天我跟朋友一起去吃日本菜 Zuótiān wǒ gēn péngyǒu yīqǐ qù chī rìběn cài เมื่อวานฉันไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อน     昨天下雨了 Zuótiān xià yǔle เมื่อวานฝนตก     昨天没有下雨 Zuótiān méiyǒu xià yǔ เมื่อวานฝนไม่ตก     昨天我没有去上课 Zuótiān wǒ méiyǒu qù shàngkè เมื่อวานฉันไม่ได้ไปเรียน     昨天我生病了 Zuótiān wǒ shēngbìngle เมื่อวานฉันป่วย       你昨天怎么没来上课? Nǐ zuótiān zěnme méi lái shàngkè เมื่อวานทำไมเธอไม่ไปเรียน     昨天我去超市买东西 Zuótiān wǒ qù chāoshì mǎi dōngxī เมื่อวานฉันไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
คำศัพท์ HSK1 今天 วันนี้
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 今天 Jīntiān วันนี้   คำศัพท์ HSK1 : 今天 วันนี้   今天 Jīntiān วันนี้     今天你有空吗? Jīntiān nǐ yǒu kòng ma วันนี้คุณว่างไหม       今天我们一起去看电影吧 Jīntiān wǒmen yīqǐ qù kàn diànyǐng ba วันนี้พวกเราไปดูหนังกันเถอะ       今天你吃什么? Jīntiān nǐ chī shénme วันนี้เธอกินอะไร       今天你去哪儿? Jīntiān nǐ qù nǎ'er วันนี้คุณไปไหน
คำศัพท์ HSK1 朋友 เพื่อน
สวัสดีครับเพื่อนๆ jeenthai จีนไทยทุกคน วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำคำศัพท์ HSK1 คำว่า 朋友 Péngyǒu เพื่อน เป็นคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน   คำศัพท์ HSK1 : 朋友 เพื่อน   朋友 Péngyǒu เพื่อน     你有中国朋友吗? Nǐ yǒu zhòng guó péngyǒu ma คุณมีเพื่อนคนจีนไหม     我的朋友生病了 Wǒ de péngyǒu shēngbìngle เพื่อนของฉันป่วย     他是你的朋友吗? Tā shì nǐ de péngyǒu ma เขาใช่เพื่อนของเธอไหม     他是我的好朋友 Tā shì wǒ de hǎo péngyǒu เขาคือเพื่อนสนิทของฉัน
คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ กาว
สวัสดีครับเพื่อนๆจีนไทย jeenthai ทุกคน วันนี้คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับกาว   คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ : กาว 酒精胶   酒精胶 Jiǔ jīng jiāo กาว   ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ jeenthaistory

Most popular