มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

บทความในวันนี้ jeenthai จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีน : มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน บทความที่แล้ว คำศัพท์ภาษาจีน : ของใช้ในชีวิตประจำวันภาษาจีน เป็นยังไงครับของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นของที่เราใช้ทุกวันแล้วรู้หรือเปล่าว่าของแต่ละชิ้นเรียกว่าอะไร สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ งั้นเรามาเริ่มเรียนคำศัพท์ภาษาจีน : มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีนกันเลยว่าแต่มหาลัยชื่ออะไรบ้าง ถ้าชอบอย่าลืมแชร์บอกต่อเพื่อนๆ หรือกดไลท์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

 

คำศัพท์ภาษาจีน : มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

蓝康恒大学 [ Lán kāng héng dàxué หลานคังเหิงต้าเสวี๋ย ] มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

博仁大学

[ Bórén dàxué โป๋เหรินต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

世八通大学

[ Shì bā tōng dàxué ซื่อปาทงต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

曼谷大学

[ Màngǔ dàxué ม่านกู่ต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

曼谷北部大学

[ Màngǔběibùdàxué ม่านกู่เป่ยปู้ต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

法政大学

[ Fǎzhèng dàxué ฝ่าเจิ้งต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

农业大学

[ Nóngyè dàxué หนงเย่ต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

玛希隆大学

[ Mǎ xī lóng dàxué หม่าซีหลงต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

朱拉隆功大学

[Zhū lā lóng gōng dàxué จูลาหลงกงต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

艺术大学

[ Yìshù dàxué อี้สู้ต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

东方大学

[ Dōngfāng dàxué ตงฟังต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

诗纳卡宁威洛大学

[ Shī nà kǎ níng wēi luò dàxué ]

[ สือน่าข่าหนิงเวยลั่วต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

西北大学

[ Xīběidàxué ซีเป่ยต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

纳瑞宣大学

[ Nà ruì xuān dàxué น่าลุ่ยเชวี่ยนต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

先皇技术学院

[ Xiān huáng jìshù xuéyuàn ]

[ เซียนฮวงจี้สู้เสวี๋ยย่วน ]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

泰国商会大学

[ Tàiguó shānghuì dàxué ]

[ ไท่กว๋อชังฮุ่ยต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

兰实大学

[ Lán shí dàxué หลานสือต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

湄州大学

[ Méizhōudàxué เหมยโจวต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

先皇技术学院

[ Xiān huáng jìshù xuéyuàn ]

[เซียนฮวงจี้สู้เสวี๋ยย่วน ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

塔信大学

[ Tǎ xìn dàxué ถ่าซิ่นต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

乌汶大学

[ Wū wèn dàxué อูเวิ่นต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

沙雷那利科技大学

[ Shāléinàlìkējìdàxué ]

[ ชาเหลยน่าลี่เคอจี้ต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

皇太后大学

[ Huáng tàihòu dàxué ฮวงไท่โห่วต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

革勒大学

[ Gélèdàxué เก๋อเล่อต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยเกริก

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

泰国伯乐大学

[ Tàiguó bó yuè dàxué ไท่กว๋โป๋เย่ต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

圣约翰大学

[ Shèngyuēhàndàxué เซิ่งเยฮั่นต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

孔敬大学

[ Kǒng jìng dàxué ข่งจิ้งต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

华侨崇圣大学

[ Huáqiáo chóng shèng dàxué ]

[ หัวเฉียวฉงเซิ่งต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

易三仓大学

[ Yì sān cāng dàxué อี้ซานชังต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

泰国暹罗大学

[ Tàiguó xiān luó dàxué ]

[ ไท่กว๋อเซียนหลัวต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

先皇技术学院

[ Xiān huáng jìshù xuéyuàn ]

[ เซียนฮวงจี้ชูเสวี๋ยย่วน ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

玛哈萨拉堪大学

[ Mǎ hā sà lā kān dàxué ]

[ หม่าฮาซ่าลาคานต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยในไทยภาษาจีน

阿巴宝石大学

[ Ābābǎoshídàxué อาปาเป่าสือต้าเสวี๋ย ]

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here