สัญญาณเตือนภาษาจีน

บทความในวันนี้ jeenthai จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีน : ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน 警告标志 Warning Sign PART2 บทความนี้เป็นพาร์ท 2 แล้ว บทความที่แล้ว ป้ายเตือนภาษาจีน 警告标志 PART1 เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน่าจะเคยเห็นป้ายเตือน ป้ายห้าม กันบ้างแหละมีป้ายไหนที่คุ้นๆกันมั้ยครับ

 

คำศัพท์ภาษาจีน : ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน 警告标志 Warning Sign PART2

 

禁止标志 Jìnzhǐ biāozhì จิ้นจื่อเปียวจื้อ เครื่องหมายห้าม

งั้นมาเริ่มป้ายห้ามภาษาจีนกันเลยดีกว่า คำว่า 禁止 Jìnzhǐ แปลว่า ห้าม / 标志 biāozhì แปลว่า สัญลักษณ์

 

ป้ายห้ามภาษาจีน

禁放易燃物

[ Jìn fàng yì rán wù จิ้นฟ่างอี้หลานอู้ ] 

ห้ามใช้วัตถุไวไฟ

No Laying Inflammable Thing

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน

禁止吸烟

[ Jìnzhǐ xīyān จิ้นจื่อซีเยียน ] 

ห้ามสูบบุหรี่

No smoking

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน 警告标志 Warning Sign PART2

禁止通行

[ Jìnzhǐ tōngxíng จิ้นจื่อทงสิง ] 

ห้ามสัญจร

No Thoroughfare

 

 

ป้ายเตือนภาษาจีน

禁止烟火

[ Jìnzhǐ yānhuǒ จิ้นจื่อเยียนฮั่ว ] 

ห้ามจุดไฟ

No Burning

 

 

ป้ายเตือนภาษาจีน

禁止用水灭火

[Jìnzhǐ yòngshuǐ mièhuǒ จิ้นจื่อย่งสุ่ยเมี่ยฮั่ว ] 

ห้ามใช้น้ำดับไฟ

No Watering To Put Out The Fire

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน

带火种

[ Jìnzhǐ dài huǒzhòng จิ้นจื่อไต้ฮั่วจ้ง ] 

ห้ามพกไม้ขีดไฟ

No Kindling

 

 

 

运转时禁止加油

[ Yùnzhuǎn shí jìnzhǐ jiāyóu ]

[ ยุ่นจ่วนสือจิ้นจื่อเจียโหยว ] 

ห้ามเติมน้ำมันระหว่างการทำงาน

Runtime Refueling Ban

 

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน

禁止跨越

[ Jìnzhǐ kuàyuè จิ้นจื่อคว่าเยว่ ] 

ห้ามเดินข้าม

No Striding

 

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน

禁止攀登等

[ Jìnzhǐ pāndēng děng จิ้นจื่อพานเติงเติ่ง ] 

ห้ามปีน

Prohibit Climbing

 

 

指令标志 Zhǐlìng biāozhì จื่อลิ่งเปียวจื้อ เครื่องหมายคำสั่ง

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须戴安全帽

[ Bìxū dài ānquán mào ปี้ชูไต้อันเฉวียนเม่า ] 

ควรสวมหมวกนิรภัย

Safety Helmet

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须穿防护鞋

[ Bìxū chuān fánghù xié ปี้ชูชวนฝางฮู้เซีย ] 

ควรใส่รองเท้าป้องกัน

Must Wear Protective Shoes

 

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须系安全带

[ Bìxū xì ānquán dài ปี้ชูซี่อันเฉวียนไต้ ] 

ควรสวมเข็มขัดนิรภัย

Must Fastened seat belts

 

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须戴防护眼镜

[ Bìxū dài fánghù yǎnjìng ] 

[ ปี้ชูไต้ฝางฮู้เหยี่ยนจิ้ง ] 

ควรใส่แว่นป้องกัน

Must wear protective glasses

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须戴防毒面具

[Bìxū dài fángdú miànjù ปี้ชูไต้ฝางตู๋เมี่ยนจู้ ] 

ควรสวมหน้ากากป้องกันแก๊ส

Must wear gas mask

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须戴护耳器

[ Bìxū dài hù’ěr qì ปี้ชูไต้ฮู้เอ่อร์ชี่ ] 

ควรสวมป้องกันหูฟัง

Wear ear protectors

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须戴防护手套

[ Bìxū dài fánghù shǒutào ] 

[ ปีชูไต้ฝางฮู้โซ่วเถ่า ] 

ควรสวมถุงมือป้องกัน

Wear protective gloves

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

必须穿防护服等

[ Bìxū chuān fánghù fú děng ปี้ชูชวนฝางฮู้ฝูเติ่ง ] 

[ ปี้ชูชวนฝางฮู้ฝูเติ่ง ] 

ควรสวมเสื้อผ้าป้องกัน

wear protective clothing

 

提示标志 Tíshì biāozhì ถีซื่อเปียวจื้อ สัญญาณเตือน

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

消防警铃

[ Xiāofáng jǐng líng เซียวฝางจิ่งหลิง ] 

สัญญาณเตือนไฟไหม้

Fire alarm

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

火警电话

[ Huǒjǐng diànhuà หั่วจิ่งเตี้ยนฮว่า ] 

เบอร์ดับเพลิง

Fire Phone

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

地下消火栓

[ Dìxià xiāohuǒshuān ตี้เซี่ยเซียวฮั่วเชวียน ] 

ก๊อกน้ำดับใต้ดินเพลิง

Underground fire hydrant

 

 

ป้ายห้ามภาษาจีน ป้ายเตือนภาษาจีน

地上消火栓

[Dìshàng xiāohuǒshuān ตี้ซั่งเซียวฮั่วเชวียน ] 

ก๊อกน้ำดับเพลิง

Fire hydrant on the ground

 

 

ป้ายเตือนภาษาจีน

消防水带

[ Xiāofáng shuǐ dài เซียวฝางสุ่ยไต้ ] 

สายดับเพลิง

Fire Hose

 

 

ป้ายเตือนภาษาจีน

灭火器

[ Mièhuǒqì เมี่ยฮั่วชี่ ] 

ถังดับเพลิง

Fire extinguisher

 

 

 

消防水泵结合器

[ Xiāofáng shuǐbèng jiéhé qì ] 

[ เซียวฝางสุ่ยเปิ้งเจี๋ยเหอชี่ ] 

ข้อต่อปั๊มดับเพลิง

Fire pump coupling

 

CREDIT : 1688 ; nipic ; 58pic ; detail ; item.jd ; indiamart ; sdabp ; shxf ; en.wikipedia ; jvante ;
bdqcsm ; hgsqhzx

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here