Kings Of Chakri Dynasty In Thailand

หลังจากหายตัวไปนาน 555+ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว  jeenthai.com  วันนี้จะมาพูดคำศัพท์ภาษาจีน หลังจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึง Review League of King Cao Cao ลีคออฟคิง – โจโฉ  กันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ โจโฉในเกมส์ lok เหมือนลิโป้ใน ROV เลยครับ งั้นมาเริ่มคำศัพท์ภาษาจีนกันเลยดีกว่า

คำศัพท์ภาษาจีน : พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี Kings Of Chakri Dynasty In Thailand

拉玛一世昭披耶却克里 Lā mǎ yīshì zhāo pī yé què kè lǐ
ลาหม่าอีซื่อเจาพีเยเช่วเค่อหลี่
Phra Bat Somdet Phra Phutthayotfa Chulalok

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Phra Bat Somdet Phra Phutthayotfa Chulalok

 


拉玛二世帕佛陀洛罗那帕 Lā mǎ èr shì pà fótuó luò luó
nà pà
ลาหม่าเอ้อร์ซื่อผ้าโฟ๋ถัวลั่วหลัวน่าผ้า
Phra Bat Somdet Phra Phutthaloetla Naphalai
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

Phra Bat Somdet Phra Phutthaloetla Naphalai

 

拉玛三世帕喃格勞 Lā mǎ sānshì pà nán gé láo
ลาหม่าซานผ้าหนานเก๋อเหลา
Phra Bat Somdet Phra Nangklao Chao Yu Hua
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Phra Bat Somdet Phra Nangklao Chao Yu Hua

 

拉玛四世帕喃格劳昭约华 Lā mǎ sì shì pà nán gé láo zhāo yuē huá
ลาหม่าซื่อซื่อผ้าหนานเก๋อเหลาเจาเยหัว
Phra Bat Somdet Phra Chom Klao Chao Yu Hua
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Phra Bat Somdet Phra Chom Klao Chao Yu Hua

 

拉玛五世朱拉隆功 Lā mǎ wǔ shì zhū lā lóng gōng
ลาหม่าอู่ซื่อจูลาหลงกง
Phra Bat Somdet Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Phra Bat Somdet Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua
拉玛六世瓦奇拉乌 Lā mǎ liù shì wǎ qí lā wū
ลาหม่าลิ่วซื่อหว่าฉีลาอู
Phra Bat Somdet Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Phra Bat Somdet Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua

拉玛七世巴差提步 Lā mǎ qī shì bā chà tí bù
ลาหม่าชีซื่อปาช่าถีปู้
Phra Bat Somdet Phra Pok Klao Chao Yu Hua
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Phra Bat Somdet Phra Pok Klao Chao Yu Hua

拉玛八世阿南塔·玛希敦 Lā mǎ bā shì ānán tǎ·mǎ xī dūn
ลาหม่าปาซื่ออาหนานถ่าหม่าซีดุน
Phra Bat Somdet Phra Atthamarathibodin
พระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร

Phra Bat Somdet Phra Atthamarathibodin

 

拉玛九世普密蓬·阿杜德 Lā mǎ jiǔ shì pǔ mì péng·ā dù dé
ลาหม่าจิ่วซื่อผู่มี่เผิงอาตู้เต๋อ
Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Bhumibol Adulyadej
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Bhumibol Adulyadej

拉玛十世玛哈·哇集拉隆功 Lā mǎ shí shì mǎ hā·wa jí lā lóng gōng
ลาหม่าฉือซื่อหม่าฮาวาจี๋ลาหลงกง
Somdet Phra Chao Yu Hua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Somdet Phra Chao Yu Hua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

 

ครั้งหน้ามีอะไรน่าติดตามน้า รอลุ้นกันต่อไปนะครับ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here