คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

วันนี้ jeenthai จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科 บทความที่แล้วรีวิวเกมส์ lok ลีคออฟคิง League of King 狂铁 ขวงเที่ย Kuang tie – King of Glory ขวงเที่ย lok อีกไม่นานก็ใกล้จะเข้าแล้วเตรียมตัวเปย์กันได้เลยสำหรับคนที่เล่น lok ถ้าถูกใจก็ลองซื้อมาเล่นกันนะครับ

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

 

学科 [ xué เสวียเคอ ] สาขาวิชา

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

地理学 [dìlǐxué ตี้หลี่เสวีย] ภูมิศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

体育学 [ Tǐyù xué ถี่อวี้เสวีย ] พลศึกษา

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

艺术学 [Yìshù xué อี้ชู่เสวีย] ศิลปะ

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

心理学 [Xīnlǐ xué ซินหลี่เสวีย] จิตวิทยา

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

社会学 [ Shèhuì xué เช่อฮุ่ยเสวีย ] สังคมวิทยา

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

环境监控学 [ Huánjìng jiānkòng xué หวนจิ้งเจียนค้งเสวีย ] วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

化学 [ huàxué ฮั่วเสวีย ] เคมี

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

航天学 [Hángtiān xué หังเทียนเสวีย] วิทยาศาสตร์การบิน

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

历史 [lìshǐ ลี่ฉื่อ] ประวัติศาสตร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

生物学 [ shēngwùxué เซิงอู้เสวีย ] ชีววิทยา

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

科学 [ Kēxué เคอเสวีย ] วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

数学 [ shùxué ชู่เสวีย ] คณิตศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

人文学科 [ rénwénxué เหรินเหวินเสวียเคอ ] ศิลปศาสตร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

文学 [ wénxué เหวินเสวีย ] วรรณคดี

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

法学 [ fǎxué ฝ่าเสวีย ] นิติศาสตร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

经济学 [ jīngjìxué จิงจี้เสวีย ] เศรษฐศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

教育学 [ jiàoyùxué เจี้ยวอวี้เสวีย ] ศึกษาศาสตร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

工程学 [ gōngchēngxué ] ( กงเฉิงเสวีย ) วิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

药学 [ yàoxué เย่าเสวีย ] เภสัชศาสตร์

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

医学 [ yīxué อีเสวีย ] แพทย์ศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

营养 [ yíngyáng หยิงหยาง ] โภชนาการ

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

语言学 [ yǔyánxué หยู่เหยียนเสวีย ] ภาษาศาสตร์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

物理学 [ wùlǐxué อู้หลี่เสวีย ] ฟิสิกส์

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

政治学 [ zhèngzhìxué เจิ้งจื่อเสวีย ] รัฐศาสตร์

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

哲学 [zhéxué เจ๋อเสวีย] ปรัชญา

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : accionco2.es , kenpoll.blogspot.com , astoriabelgrade.com , www.admissionpremium.com , blog.eduzones.com , envsci.sci.sru.ac.th , www.scimath.org , th.pngtree.com , sites.google.com , pixta.jp , www.pks.ac.th , www.nipic.com , www.hotcourses.in.th , campus.campus-star.com , www.glurr.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here