คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

วันนี้ jeenthai จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科 บทความที่แล้วรีวิวเกมส์ lok ลีคออฟคิง League of King 狂铁 ขวงเที่ย Kuang tie – King of Glory ขวงเที่ย lok อีกไม่นานก็ใกล้จะเข้าแล้วเตรียมตัวเปย์กันได้เลยสำหรับคนที่เล่น lok ถ้าถูกใจก็ลองซื้อมาเล่นกันนะครับ

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

 

学科 [Kēxué เคอเสีย] สาขาวิชา

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

地理学 [dìlǐxué ตี้หลี่เสีย] ภูมิศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

体育学 [Tǐyù xué ที๋หยู้เสีย] พลศึกษา

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

艺术学 [Yìshù xué อี้ชู่เสีย] ศิลปะ

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

心理学 [Xīnlǐ xué ซินหลี่เสีย] จิตวิทยา

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

社会学 [Shèhuì xué เช่อฮุ้ยเสีย] สังคมวิทยา

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

环境监控学 [Huánjìng jiānkòng xué หวนจิ้งเจียนค้งเสีย] วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

化学 [huàxué ฮั่วเสีย] เคมี

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

航天学 [Hángtiān xué หังเทียนเสีย] วิทยาศาสตร์การบิน

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

历史 [lìshǐ ลี่ฉื่อ] ประวัติศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

生物学 [shēngwùxué เซิงอู้เสีย] ชีววิทยา

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

科学 [Kēxué เคอเสีย] วิทยาศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

数学 [shùxué ชู่เสีย] คณิตศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

人文学科 [rénwénkēxué เหรินเหวินเคอเสีย] ศิลปศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

文学 [wénxué เหวินเสีย] วรรณคดี

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

法学 [fǎxué ฝ่าเสีย] นิติศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

经济学 [jīngjìxué จิงจี้เสีย] เศรษฐศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

教育学 [jiàoyùxué เจี้ยวหยู้เสีย] ศึกษาศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

工程学 [gōngchēngxué] กงเฉิงเสีย วิศวกรรมศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

药学 [yàoxué เย่าเสีย] เภสัชศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

医学 [yīxué อีเสีย] แพทย์ศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

营养 [yíngyáng หยิงหยาง] โภชนาการ

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

语言学 [yǔyánxué หยู่เหยียนเสีย] ภาษาศาสตร์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

物理学 [wùlǐxué อู้หลี่เสีย] ฟิสิกส์

 

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

政治学 [zhèngzhìxué เจิ้งจื่อเสีย] รัฐศาสตร์

คำศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา 学科

哲学 [zhéxué เจ๋อเสีย] ปรัชญา

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : accionco2.es , kenpoll.blogspot.com , astoriabelgrade.com , www.admissionpremium.com , blog.eduzones.com , envsci.sci.sru.ac.th , www.scimath.org , th.pngtree.com , sites.google.com , pixta.jp , www.pks.ac.th , www.nipic.com , www.hotcourses.in.th , campus.campus-star.com , www.glurr.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here