วันลอยกระทง ภาษาจีน

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจีนไทยทุกคน วันนี้แอดจะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญของคนไทยทุกๆปีจะลอยกระทงกันและอธิษฐานขอพรปล่อยกระทงไปตามสายน้ำ

 

วันลอยกระทงภาษาจีน

水灯节  [ Shuǐ dēng jié ] เทศกาลลอยกระทง

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

 

水灯 [ Shuǐ dēng ] กระทง

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

浮 [ Fú ] ลอย

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

面包水灯 [ Miàn  bāo shuǐ dēng ] กระทงขนมปัง

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

蜡烛  [ Là zhú ] เทียน

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

烟火  [ Yān huǒ ] พลุ

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

水灯小姐 [ Shuǐ dēng xiǎo jiě ] นางนพมาศ

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

茉莉花  [ Mò lì huā ] ดอกมะลิ

คำศัพท์ภาษาจีน วันลอยกระทง

兰花 [ Lán huā ] ดอกกล้วยไม้

วันลอยกระทงภาษาจีน

祝福 [ Zhù fú ] อวยพร

วันลอยกระทงภาษาจีน

愿望 [ Yuàn wàng ] ความปรารถนา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here