คำศัพท์ภาษาจีน : วันจักรี Chakri Memorial Day 6 เมษายน

วันนี้ jeenthai จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีน : วันจักรี Chakri Memorial Day
6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

 

拉玛一世昭披耶却克里 Lā mǎ yīshì zhāo pī yé què kè lǐ
ลาหม่าอีซื่อเจาพีเยเช่วเค่อหลี่
Phra Bat Somdet Phra Phutthayotfa Chulalok

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

คำศัพท์ภาษาจีน : วันจักรี Chakri Memorial Day 6 เมษายน

4月6日 泰国查克里日 

Sì yuè liù rì tàiguó chá kè lǐ rì

ซื่อเย่ลิ่วยื่อไท่กว๋อฉาเค่อหลี่ยื่อ

วันที่ 6 เมษายน วันจักรี

 

คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม

却克里王朝

 Què kè lǐ wángcháo

เชวี่ยเค่อหลี่หวังเฉา

ราชวงศ์จักรี

คำศัพท์ภาษาจีน : วันจักรี Chakri Memorial Day 6 เมษายน หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์นะครับ บทความหน้าจะเกี่ยวกับอะไรน๊อไว้เจอกันบทความหน้าน้า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here