คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากหายตัวไป 555+  วันนี้จะมาพูดคำศัพท์ภาษาจีน  หลังจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึง ตลาดน้ำจูเจียเจี่ยวในเซี่ยงไฮ้ 朱家角古镇 Zhujiajiao Ancient Town in Shanghai กันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ  บรรยากาศแบบโบราณๆๆใครชอบก็ลองไปดูนะครับแล้วอย่าลืมไปนั่งเรือเล่นนะ  ୧ʕ ⇀ ⌂ ↼ ʔ୨

บทความนี้เรามาพูดถึง คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 Part1   บทความนี้ผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับ งั้นมาเริ่มกันเลย

 

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行

PART 1

 

银行 yínháng หยินหาง ธนาคาร  ( Bank , 銀行 , 은행  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

银行职员 yínhángzhíyuán หยินหางจื๋อเหยียน เจ้าหน้าที่ธนาคาร   (Bank employee , 行員 , 은행원  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

中央银行 zhōngyāngyínháng จงยางหยินหาง ธนาคารกลาง   ( Central bank , 中央銀行 , 중앙 은행  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

世界银行 shìjièyínháng ชื่อเจี้ยหยินหาง ธนาคารโลก  ( World Bank , 世界銀行 , 세계 은행  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

帐户 zhànghù  จ้างหู้  บัญชี  ( Account , アカウント , 계정  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

开帐户 kāizhànghù คายจ้างหู้ เปิดบัญชี   ( Open Bank Account , 銀行口座開設 , 은행 계좌 개설  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

账号 zhànghào จ้างเห้า เลขที่บัญชี   (Account Number , アカウント , 계정  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

存款 cúnkuǎn ฉุน ข่วน  ฝากเงิน  ( Deposit , 預金 , 예금  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

存钱 cúnqián ฉุนเฉียน ฝากเงิน   ( Save Money , お金を節約 , 비용 절감  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

储蓄 chǔxù ฉู่ชู่ ออมทรัพย์  ( Savings Account , 貯蓄口座 , 예금 계좌  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

储蓄存款 chúxùcúnkuǎn ฝากออมทรัพย์   ( Savings deposits , 貯蓄預金 , 저축 예금  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

定期存款 dìngqīcúnkuǎn ติ้งชีฉุน ข่วน บัญชีเงินฝากประจำ  ( Time Deposit , 定期預金 , 정기 예금  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

活期存款帐户 huóqīcúnkuănzhànghù หัวชีฉุน ข่วน บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  ( Current Deposit Account , 当座預金 , 당좌 계정  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

储蓄账户 chúxùzhànghù ฉูซู่จ้างหู้ บัญชีออมทรัพย์ ( saving account , 普通預金口座 , 예금 계좌  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

活期 huóqī หัวชี กระแสรายวัน  ( Current account , 当座預金 , 당좌 계정  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

定期 dìngqī ติ้งชี  ฝากประจำ  ( Fixed Deposit Account , 定期預金 , 정기 예금  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

 

取钱 qǔqián ฉู่ เฉียน ถอนเงิน  ( Withdraw money , エバミルク , お金を引き出します )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

零钱 língqián หลิงเฉียน เศษตัง  ( Small Change , 小さなお金 , 작은 돈  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

换钱 huànqián ฮ้วนเฉียน แลกเปลี่ยนเงินตรา  

( Change money , お金を変更 , 돈 변경  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

 

汇率 huìlǜ ฮุ่ยลู่ อัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate , 為替相場 , 환율  )

คำศัพท์ภาษาจีน : ธนาคาร Bank 银行 은행 銀行 PART 1

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here